Uncategorized

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021

Thông tư 68/2019/TT-BTC nêu rõ, từ ngày 01//11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy (hóa đơn tự in, đặt mua hoặc đặt mua của cơ quan thuế) . Để việc sử dụng hóa đơn điện tử được chính xác và tuân thủ theo đúng các quy định pháp lý, có một số điều thay đổi giữa Thông tư 68/2019/TT-BTC so với các văn bản cũ về quy định hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần chú ý như sau: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Quy định cũ Quy định mới Nộp Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm: – Mẫu hóa đơn – Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử – Thông báo phát hành hóa đơn điện tử Chỉ cần nộp Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để đăng ký sử dụng HĐĐT với cơ quan thuế. Sau 02 ngày (kể từ ngày nộp hồ sơ), nếu cơ quan thuế không có ý kiến thì Doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành hóa đơn Sau 01 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) Cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo Về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Khởi tạo mẫu hóa đơn Quy định cũ Quy định mới Mẫu số thường bao gồm 11 ký tự VD: 01GTKT0/001 Bỏ Mẫu số hóa đơn Ký hiệu hóa đơn bao gồm 06 ký tự: – 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu mẫu hóa đơn – Ký tự thứ 3 là dấu “/”. – 2 ký tự tiếp theo thể hiện năm tạo hoá đơn – 1 ký tự cuối thể hiện hình thức hoá đơn (Hình thức hóa đơn điện tử được ký hiệu là E)VD: AB/19E Thay đổi Ký hiệu hóa đơn (Điểm a.2, khoản 1, Điều 3, TT 68) – Ký tự thứ 1: để phân biệt các loại hóa đơn. Trong đó: 1 là Hóa đơn GTGT; 2 là Hóa đơn BH ; 3 là Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện...

Xem Thêm